NYHEDER

Bløde piger i hård konkurrence

 

Produktion af pjece for Badminton Danmark.

Inspiration til trænere og ledere med gode rådog anbefalinger til at få piger til at præstere og fungere optimalt.

 

Projektet er sat i værk på foranledning af sportschef Finn Trærup-Hansen fra Badminton Danmark.

Baggrunden for projektet er mange års erfaringer med pigerne, der tydeligvis har meget sværere end drengene i elitemiljøet ved at både præstere, dedikere sig og trives.

Projektet inkluderer interviews af trænere, der har erfaringer med at træne elitepiger - fra både badminton og andre idrætsgrene og miljøer. Det bygger på kommentarer fra nuværende og tidligere elitespillere og desuden indsamling af teori og baggrundsviden.

Slutproduktet er en pjece produceret - ikke kun til badmintonsportens fagfolk – men til alle der står med pigeproblematikkerne til daglig.

Pjecen tager afsæt i, at der ER forskel på de to køn, og at pigerne med deres større usikkerhed og mindreværd, deres følsomhed og perfektionisme, og deres trang til at høre til en gruppe er på udebane i sportens konkurrenceverden.

Hvis man vil arbejde med pigerne og flytte dem trygt og udfordrende ind i konkurrenceverdenen kræver det en bevidst tilgang. Og pjecen har indsamlet masser af konkrete anbefalinger og forslag - til både til at arbejde med den enkelte, gruppen og kulturen i træningsmiljøet. Hvor man velovervejet doserer, hvornår man ’møder’ pigerne og hvornår man ’skubber dem’. 

 

Pjecen er udkommet i oktober 2014 og kan købes gennem Badminton Danmarks Webshop

 http://shop.badminton.dk/Shop/Product/?shopid=121&product=161396

                                                    per f-8