nyhedsbrev - juni 2013

www.lisekissmeyer.dk

København, 6. juni 2013

Velkommen til mit første nyhedsbrev

Kære Gæst,
 

NY HJEMMESIDE

Jeg har arbejdet som selvstændig freelancer siden 2005 og gennem de sidste otte år, har jeg været så heldig at komme til at arbejde med mange utrolig spændende projekter og mange lige så spændende mennesker.

Det ene projekt, har taget det andet – og jeg må ærligt indrømme - at jeg ikke har fulgt en gennemtænkt, strategisk ’business-plan’. Jeg har oftest fulgt mit hjerteblod og min intuition og taknemmelig taget imod de vidtspændende tilbud, der er dukket op.

Men jeg har ikke været god til hverken at være opsøgende eller informerende. Det håber jeg at råde bod på nu – med min nye hjemmeside www.lisekissmeyer.dk og med nyhedsbreve.


10 DILEMMAER HVOR VIRKELIGHEDEN CRASHER MED IDEALERNE

Den første nyhed, jeg kan præstentere, er en selvbestaltet undersøgelse, jeg har udarbejdet for Hillerød Kommune, hvor jeg har observeret og interviewet trænere, forældre og de unge selv i tre talentmiljøer. Udgangspunktet er taget i 10 typiske dilemmaer, som unge og trænere og forældre ofte oplever i kampen for at få en hverdag med elitesport til at gå op i en højere enhed.

Rapporten er opbygget som et aktuelt tidsbillede. Et kik ind i de ting og tanker, der fylder en talenthverdag. Udgangspunktet i de oplevede udfordringer - fortalt gennem de mange citater - giver en tankevækkende mulighed for at få et kontant og levende indtryk af, hvor det brænder på, og hvor der er brug for en målrettet indsats.

Slutrapporten kan læses på Hillerød Elites hjemmeside: www.hillerodelite.dkFOTOREPORTAGEBØGER

Sammen med fotograf Per Fløng, har jeg gennem de sidste par år investeret en del energi og skøn  utæmmet kreativitet i at udvikle konceptet ’fotoreportage-bøger’. Det er en unik lille niche, hvor vi gennem en anden type medie end nutidens hurtige forgængelige elektroniske produkter – skaber en håndgribelig bog, der i højkvalitetstryk gør det muligt at dvæle ved foto og tekst.

Vi har produceret bøger, der viser spændvidden af mulighederne i formatet. Både event-reportager, stemningsbilleder, det personlige portræt og branding-produktet. Klik ind under www.blurb.com og søg på Lise Kissmeyer, og du kan se udvalget. 

Vi er netop i disse dage i gang med en større undersøgelse af arbejdsglæden på neurointensiv afdeling på Rigshospitalet, hvilket er en kæmpe udfordring. Det åbner op for helt nye perspektiver at blande test og baggrundsviden fra talentidrætten med et arbejdsmiljø i eliteklassen - og bruge fotoreportagen til at formidle indtryk fra arbejdshverdagen i en tilgængelig form.

I slut juni tager vi med Hjælperytterne seks dage fra København til Oslo - sammen med 150 motionister og en god mission - at støtte op om gigtforeningens arbejde.BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

Gennem snart et år har jeg arbejdet på dette 'pige-projekt', der kredser om det grundlæggende dilemma - hvordan kan vi få bløde piger til at både trives og præstere i en hård konkurrenceverden.

Det er Badminton Danmark og sportschef Finn Trærup-Hansen, der har sat projektet i søen, og min opgave har været at indsamle erfaringer og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan ’angribe' pigerne på bedst mulig måde. Som udgangspunkt er konkurrencesporten drengenes hjemmebane, og derfor kræver det jo en grundig og bevidst ’forskelsbehandling’ at få pigerne til at indtage udebanen og få dem til at fungere og udvikle sig her. 

Jeg startede ganske fordomsfri på projektet, men des mere jeg har arbejdet mig ned i materien, des mere optændt er jeg blevet af, hvor vigtigt det er, at der bliver gjort en bevidst og velovervejet forskel fra dag et.

Projektet er i slutfasen, og jeg håber at kunne præstentere pjecen og resultaterne i næste nyhedsbrev.FREMTIDSPLANER OG DRØMME

Min store interesse og mit kerneområde er stadig visionen om DET GODE TALENTMILJØ. 

Min store drøm har længe været at producere materiale til både de unge, forældrene, trænerne og lederne, der sætter fokus på, hvordan vi skaber talentmiljøer, der giver mest muligt til de unge. Mest mulig glæde, gode oplevelser og ikke mindst personlig udvikling - i form af ansvarlighed, selvstændighed, kritisk sans, bevidsthed mmm.

Ambitionen er, at jeg skal rundt i de bedste miljøer og høre, hvad de gør bevidst og ubevidst for at udvikle de unge som mennesker og give dem mest mulig ballast med i lasten.

Missionen går ud på at få indsamlet alle de gode tanker og erfaringer og sprede inspiration. Mest af alt er det så vigtigt at få sat den personlige kvalitet af livet som eliteidrætsudøver i spil! Det er så nemt at glemme i jagten på alt det andet lokkende...

Skriv endelig retur til mig, hvis du har input, kommentarer eller relevant baggrundsviden til de projekter, jeg arbejder med – eller hvis du bare har lyst til at vende tanker eller erfaringer.

 

PÅ UDKIG EFTER MERE 'FAST ARBEJDE'

Samtidig er jeg på den praktiske bane på jagt efter en eller flere lidt fastere freelance-samarbejdsaftaler, som kan give mig en mere stabil grundpille i min arbejdshverdag. Så råb endelig op, hvis du kender nogle, der kunne have brug for assistance fra en bred profil som min.

 

Tak for denne gang – mange hilsener fra Lise


.
 
 
 
Powered by AcyMailing